Elsamverkansportalen

Tillbaka

Utbildnings- och övningsdag inom Elsamverkan


Efter förra årets övning framkom önskemål om större fokus på att öva praktisk hantering av SUSIE, vilket har lett fram till att årets övning fokuserar på utbildning i SUSIE med enklare praktiska övningsmoment.

 

Genomförande

Utbildnings-/övningsdagen kommer i år att bestå av tre moment:

* Presentation och genomgång av nya funktioner

- Genomförs tillsammans, elsamverkansledning och elnätsföretag.

* Lärarledda praktiska övningar i SUSIE

- Genomförs tillsammans, elsamverkansledning och elnätsföretag, där vi
har gruppsittning enligt den fadderverksamhet som finns i regionen.

- I denna del ges enkla, konkreta uppgifter/övningar, som syftar till att
öka förmågan att hitta i och hantera situationer i SUSIE. Uppgifterna ska
syfta till att öva deltagarna att utföra enskilda moment.

* Enklare händelsestyrd hantering och fortsatt praktiska övningar i SUSIE

- En enklare scenariobaserad övning som sker i parallella pass där ESL-
ledningen sitter i ett rum och elnätsföretagen i ett annat.

- Alla företag skall övas i resurshantering (personal, material/verktyg), resursbehov att lämna respektive att ta emot resurser.

- Elsamverkansledningen övas bland annat i prioritering och fördelning av
resurser.

För att se tider för utbildnings- och övningsdagar  kolla under SUSIE/Utbildningar.