Elsamverkansportalen

Susie Utbildning
Tillbaka

Information om systemarbeten i Susie vecka 34


Under vecka 34 kommer Susie plattformen att uppdateras med ny hårdvara. Detta kommer att innebära att vi endast kommer att ha en nod i drift under veckan. Systemarbetet kommer att påverka både Susie webbgränssnitt och indata gränssnittet. Se nedanstående tidplan för att se vilken nod som är i drift vid vilken tidpunkt.

21/8 kl. 17.00 kommer Stockholmsnoden att tas ur drift. Den aktiva noden är efter detta Malmö som ni når på adressen https://w.d2.susie.elsamverkan.se

22/8 Systemarbeten i Stockholmsnoden startar 08.30 och beräknas vara klar vid 16.00. När arbetet är klar och verifierat kommer det att skickas ut ett nytt informationsmeddelande om att Stockholmnoden åter ar i drift och Malmönoden kommer att tas ur drift. När Stockholmsnoden åter är i drift nås den på adressen  https://w.d1.susie.elsamverkan.se

23/8 Reservdag för systemarbeten i Stockholmsnoden.

24/8 Systemarbeten i Malmö startar 08.30 och beräknas vara klart vid 15.00.

25/8 Uppgradering av Susie plattformen beräknas vara avslutad senast kl. 17.00. När arbetet är slutfört kommer det att skickas ut information till alla användare och http://www.elsamverkan.se ska användas.

Data som registrerat i databasen under tiden endast en nod är aktiv kommer att hanteras så att när arbetet är klart kommer båda noderna att innehålla aktuell information.

Vid frågor kontakta Susie-supporten

e-post: susie@elsamverkan.se

telefon: 0470-42 410