Elsamverkansportalen

Susie Utbildning
Tillbaka

Nu är det dags för våra SUSIE-webbinar! Anmäl dig till ett och friska upp kunskapen innan årets Elsamverkansövning i ditt ESO.


Utöver vanliga webbinaret som är uppdelat i tre pass så har vi även ett särskilt webbinar för alla administratörer på företagen. Det kommer att finnas två tillfällen att välja mellan. Här får du som är administratör på elnätsföretaget en grundligare genomgång för rollen och menyvalen. Nu finns det tillfälle att se över vem som är administratör på just ditt elnätsföretag. Passa även på att utbilda fler då man med fördel kan vara mer än en på varje företag.

Vad är egentligen det vinnande konceptet med ett webbinar?
Jo att du kan delta genom att sitta vid din dator hemifrån eller på ditt kontor. Det sparar pengar i både restid och eventuellt boende som du nu slipper. I år använder vi oss av webbkonferenssystemet Adobe Connect. Det är ett system som vi har erfarenhet av då andra supportkunder håller möten i det. Dessa webbinar riktar sig först och främst till dig som elnätbolag men stora delar av utbildningen passar även för användare med rollen entreprenör.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildningen är uppdelad i olika pass, vi kallar dem för pass 1, pass 2 och pass 3.

Pass 1: För dig som jobbar med lägesbilden. Här går vi igenom gränssnittet i systemet, menyn Aktuell lägesbild med fördjupning i karta, statusrappor, Information från SvK, Historik, dagboksinlägg och elkartan.

Pass 2: För dig som jobbar med information via SUSIE. Här går vi igenom blanketter om störning, lån av beredskapsmaterial, hur du skickar meddelanden via SUSIE eller hittar olika dokument i informationsmenyn.

Pass 3: Fördjupning resurser och resurshantering. Här går vi igenom hur du använder dig av resursdelen, antingen som en tillgång eller ett behov. Vi visar flöden och scenarion för dig som elnätsbolag men du får även en inblick hur det ser ut för elsamverkansledning när de ska tilldela resurser vid elsamverkan.

Varje pass kommer att hålla på i ca 45 minuter men det är tilltaget en timme för eventuell frågeställning/arbeta med uppgifter.

Tider för SUSIE-webbinar

Utb.dag  

Pass 1

Lägesbilder

Pass 2

Information

Pass 3

Fördjupning resurser

Tis 29/9

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Tis 13/10

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Ons 21/10

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Tis 27/10

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Tis 10/11

 09.00 – 10.00

10.00 – 11.0

11.00 – 12.00

Ons 11/11

 13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Administratörs-webbinar

Vecka

Utb.dag

Admin-webbinar

41

Tis 6/10

09.00-10.00

43

Tis 20/10

09.00-10.00