Elsamverkansportalen

Susie Utbildning
Tillbaka

SUSIE användarforum


Användarforumet träffades den 18/6 på Svenska kraftnät i Sundbyberg för att diskutera utformningen av de funktioner som det inkommit önskemål om under störningssäsongen 2013-2014. De nya funktionerna kommer att bli tillgängliga i Susie under september.

Deltagarna i användarforumet kommer från Vattenfall Eldistribution, Sjöbo Elnät, Söderhamn Elnät, Jämtkraft Elnät, Svensk Energi och Svenska kraftnät.

Några av funktioner som föreslagits ska ingå i den nya versionen av Suise är:

  • Förbättringar av resurshanteringen, där man ska kunna ange behov/tillgång av linjelag
  • Notifieringar, Susie ska kunna meddela användarna om viktiga händelser i systemet t.ex. Inkomna meddelande, utgångna statusrapporter och inkomna resursbehov.
  • Karta ska kunna styras så att den uppdateras automatiskt. Genvägar till respektive elsamverkansområde för att förenkla zoomning.

 

 

Resurser 498X385