Elsamverkansportalen

Susie Utbildning
Tillbaka

Utbildningsdag inom Elsamverkan


Varje år utbildas och övas elsamverkansledningar och elnätsföretag inom Elsamverkansorganisationen. Nytt för i år är att vi också vänder oss till entreprenadföretag. Syftet är att säkra förmågan att hantera stora störningar i elförsörjningen genom att alla inblandade har god kunskap om ansvar och roller, arbetssätt och de stödverktyg (Susie och Rakel) som används inom Elsamverkan.

Inriktning och fokus 2015

För att insatserna ska vara effektiva och arbetet ske systematiskt har en flerårig övnings- och utbildningsplan tagits fram där ett tema med fokus på vissa prioriterade förmågor fastställts för respektive år. Fokus för 2015 är att säkerställa att alla deltagare har tillräckliga baskunskaper för att kunna agera vid ett skarpt läge.

Utbildningen består av två block.

Kunskapsseminarium Elsamverkan – genomförs under förmiddagen och riktar sig till samtliga (ESL, elnätföretag och entreprenörer). Huvudpunkter är:

  • Elsamverkansorgansationens uppbyggnad och arbetssätt.
  • Hantering av Rakel (inklusive sambandsprov).

Tillämpad övning Susie – riktar sig till deltagare i ESL och genomförs under eftermiddagen. Huvudpunkt är:

  • Hantering av Susie utifrån den egna rollen.

Särskilt prioriterat för årets utbildning är att se till att alla, både ESL och elnätsföretag, känner till de förändringar som införts genom den nya utgåvan av Elsamverkansrapporten.

Under 2016 och 2017 kommer årets utbildning att följas upp med en scenariobaserad övning och fördjupande utbildning.