Elsamverkansportalen

Tillbaka

Efter 10 framgångsrika år med Elsamverkan tas nu nya tag.


Organisationen förädlas utifrån de 10 årens erfarenheter och nya aktörer får möjlighet att delta.

Den tidigare rapporten från 2004 har reviderats och en ny utgåva finns för fri nerladdning på Svensk Energis hemsida och i Elsamverkans stödsystem SUSIE.

Den stora nyheter är att entreprenörer erbjuds att delta:

  • Entreprenadföretag knutna till ett eller flera elnätsföretag genom långtidskontrakt för beredskap erbjuds ingå i samverkan.
  • När en entreprenör verkar hos ett elnätsföretag genom drift och underhållsavtal då är det elnätsföretaget som indirekt bestämmer över de avtalade resurserna hos entreprenören.
  • Entreprenören kan även ha ej kontrakterad personal som genom en överenskommelse kan göras tillgängliga vid en storstörning.
  • Dessa entreprenadföretag erbjuds en anpassad överenskommelse motsvarande den för elnätsföretagen

Ett antal större entreprenadföretag har hittills identifierats. Förslag på fler företag som passar in i ovanstående villkor är välkomna.

Kontakta då Matz Tapper, Svensk Energi