Elsamverkansportalen

Tillbaka

Information om ägandeskapet av Rakelmobiler för elsamverkan


Svenska kraftnät har efter samråd med Svensk Energi och med stöd av 5 § elberedskapslagen (1997:288) beslutat, att som beredskapsåtgärd överlåta ägandeskapet av Rakelmobiler inom elsamverkansledningarna till respektive företag i syfte att utöka valmöjligheter samt underlätta förvaltning, drift och underhåll för respektive användare och dennes organisation. Överlåtelsen av ägandeskapet ska vara genomfört senast 2014-10-15. Beslutet distribueras till berörda personer och organisationer under maj månad.

För frågor kontakta Michaela Stenman, Svenska kraftnät.