Elsamverkansportalen

Tillbaka

Rakel effektiviserar energisektorn


Inom energibranschen förbereder aktörerna sig för vintern och för
många ligger fokus på att säkerställa en robust och säker radiokommunikation.
Kommunikationssystemet Rakel är det otvetydigt mest pålitliga alternativet
idag, säger Kurt Andersson.

Läs mer

Källa: Framtidens Energi