Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Driftsättning av ny inloggning i Susie


Den 2021-04-06 kommer den nya inloggningen I Susie med tvåfaktorsautentisering att driftsättas 

Driftsättningen kommer att start kl. 08.00 och på gå under hela dagen, detta innebär att det inte går att använda Susie under hela dagen. 

För användarna av Susie kommer införandet av den nya inloggningsplattformen att innebära att alla användare kommer att få nya inloggningsuppgifter. 

  • Användarnamn kommer att vara den e-postadress som registrerats i Susie 
  • Lösenord, ett engångslösenord som måste bytas vid första inloggningen  

De nya inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut via SMS den 7/4 

Det kommer att finnas en utökad support under vecka 14 och 15 som kan hjälpa de användare som eventuellt stöter på problem med inloggningen. 

Det kommer att finnas två inloggningsmetoder som är tillgängliga för alla användare 

  • SMS 
  • Engångslösenord (Smart ID) 

Inloggningen via SMS fungerar direkt när funktionen är driftsatt 

Inloggningen via Engångslösenord kräver att man installerar en mobilappen på sin mobiltelefon och att man skapar en inloggningsprofil i mobilappen innan den kan användas för inloggning i Susie. 

Mobilappen som ska användas finns för nedladdning i App store eller Google play och heter Nexus Smart ID 

Det finns även en inloggningsmetod (Inloggning för DC) för de organisationer som idag använder sig av funktionskonton. För att få tillgång till denna metod så ska man anmäla detta till Susie-support.  

Susie-support: susie@elsamverkan.se 

Uppgifter som ni ska lämna till supporten är 

  • Organisation 

  • Namn på den som begär inloggningen 

  • Namn på kontot som ska ha tillgång till inloggningen 

  • E-postadress 

  • Orsak till att de ordinarie inloggningarna inte kan användas 

Schema för driftsättningen 

Datum/tid 

Aktiviteter 

2021-04-06 08.00-12.00 

Installation av ny version av Susie  

2021-04-06 13.00-17.00 

Konfiguration av användarhanteringen i den nya inloggningen 

2021-04-06 13.00-17.00 

Konfiguration av inloggningsportal 

2021-04-06 13.00-17.00 

Hantering av inloggningskonton för vissa användargrupper 

2021-04-07 08.00- 

Utskicka av nya inloggningsuppgifter 

2021-04-07 – 2021-04-16 

Utökad användarsupport