Elsamverkansportalen

Susie Utbildning
Tillbaka

Test av larmningsfunktion i SUSIE


Den 28 mars 2019 kl. 10.00 kommer Svk att testa larmfunktionen i SUSIE. Avsikten är att nå alla elnätsinnehavare i Sverige. Svk avser att årligen utföra denna test inför höglastsäsongen.

Åtgärder i SUSIE

Kontaktinformation

Alla användare av SUSIE kan ta emot meddelanden. Kontrollera att de personer som ska ha information om manuell förbrukningsfrånkoppling finns registrerade. Välj ”Katalog|Personer”, ange elnätsinnehavare och klicka på knappen ”Sök” för att lista användarna på den egna organisationen.

Mfk 2
Figur 1 SUSIE användare

För att lägga till nya användare i SUSIE logga in som admin på det egna företaget och välj ”Katalog|Personer” och knappen ”Ny person” och registrera den nya användaren.

Mottagare av information

Alla användare hos elnätsinnehavare har tilldelats en prenumeration rörande information om manuell förbrukningsfrånkoppling. I de fall som användaren inte vill få information eller ändra kommunikationskanal ska man gå in under ”Inställningar|Mina prenumerationer” och avmarkera kryssrutorna:

  • Tillåt sändning av e-post
  • Tillåt sändning av SMS
  • Tillåt sändning av Rakel-meddelande
Mfk 3
Figur 2 Prenumeration i Susie

När information om manuell förbrukningsfrånkoppling skickas från SUSIE sker detta genom att användarna informeras via e-post, SMS och SDS.

Mfk 4

Figur 3 Epostmeddelande från SUSIE rörande manuell förbrukningsfrånkoppling

I meddelandet uppmanas mottagaren att logga in i SUSIE och bekräfta att informationen har mottagits. Det är viktigt att detta görs av alla mottagare eftersom Svk kommer att följa upp resultatet av testet.

Detta görs genom att välja menyalternativet ”Meddelande|Mottagna meddelanden”

Mfk 5
Figur 4 Mottagna meddelanden
  1. Klicka på raden med status ”Ej bekräftat” för att visa informationen i meddelandet
  2. Klicka på knappen ”Bekräfta” för att informera Svk att du mottaget informationen. 

Vid funktionstesten den 28 mars provas även kontaktvägar mellan lokalnätsinnehavare och matande elnätsinnehavare. Lokalnätsinnehavare uppmanas att kontakta sin matande elnätsinnehavare. De elnätsinnehavare som blir uppringda dokumenterar vilka lokalnätsinnehavare som ringt och när. Dokumentationen skickas sen via e-post till tommy.winlöf@svk.se

 Mfk 1

Figur 5 Vy som visar Svk vilka användare som bekräftat information om manuell förbrukningsfrånkoppling

Kontaktvägar i samband med testen den 28 mars

Följande personer är tillgängliga för att svara på frågor:

Svenska kraftnät

För frågor gällande beordringsvägar:

Mats Lindblom                           010-475 81 55

Tommy Winlöf                           010-475 8803

SAAB AB

För frågor gällande SUSIE:

Ulf Jonsson                                0470-428 06