Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Ökade möjligheter för energiföretagen: "Alla typer av problem kan rapporteras till Sveriges Radio"


Energibranschens möjligheter att snabbt rapportera händelser av intresse för kunderna - elavbrott, fjärrvärmeproblem, bredbandsstrul eller vatten- och avloppsproblem - förbättras avsevärt. Skälet är att samarbetet mellan energibranschen och Sveriges Radio tar ett nytt utvecklingssteg. Från och med den 1 september är det fritt fram att rapportera alla typer av händelser in i Sveriges Radios nya system som heter CASUS.

 

På bilden ovan ses några av huvudpersonerna i det arbetet - alla nu nöjda med vad som åstadkommits, fr v Åke Brulin, biträdande chef på Sveriges Radios trafikredaktion, Jesper Johansson, ansvarig projektledare på Sveriges Radio, Michaela Stenman, Svenska Kraftnät, Ulf Jonsson, SAAB, och Matz Tapper, Svensk Energi.

CASUS (latin för händelse) är den nya generationen - webbaserad- som ersätter den tidigare OJJE-klienten. Janne Peterson, chef för Trafikredaktionen på SR, betonar dock:

Jan Peterson500x282 Sr

"Det är alltid redaktionen som bestämmer vad som ska rapporteras ut till lyssnarna. Vi gör den journalistiska bedömningen. Trafik- och servicerapporterna, som vi sänder från trafikredaktionen, är en viktig uppgift för oss som Public Service-företag. Det befäster också radions roll som leverantör av viktiga händelser. Vi värnar dock vår höga trovärdighet."

Åke Brulin, biträdande chef på Trafikredaktionen, kompletterar:

- När det gäller elavbrott exempelvis så är det självklart att sända om kanske 200 kunder på en ö i skärgården är utan ström - då är alla drabbade. Medan det inte är lika självklart om 200 kunder i storstäderna saknar el. I varje enskilt fall bedömer vi också effekterna på trafiken etcetera.

"Stärker elbranschens förtroende"

Matz Tapper, ansvarig på Svensk Energi för bland annat elsamverkan, är glad att energiföretagen - även de kommunalt ägda som har andra nyttigheter än bara el och värme - kan nyttja systemet:

"Ända sedan arbetet med att rapportera avbrott inleddes, har detta - och den möjlighet som samarbetet med Sveriges Radio erbjuder - varit viktigt för att stärka förtroendet för energibranschen."

Svenska Kraftnät är beställare av den utveckling som skett av branschens eget system för storstörningssamverkan - SUSIE (Samverkan Under Störningar Inom Elförsörjningen). Detta började byggas upp för drygt tio år sedan och har bit för bit utvecklats. Dels för att ge en snabb överblick över störningsläget vid större händelser, dels för att vara bryggan in mot Sveriges Radio. Michaela Stenman, projektansvarig för elektroniska kommunikationer, säger i en kommentar:

- Svenska kraftnät är mycket stolta över att som första aktör få möjlighet att etablera en direktkoppling till Sveriges Radios ärendehanteringssystem Casus och därmed ytterligare bredda användningsområdet för SUSIE. Genom att på ett enkelt sätt nå Sveriges Radio kan nu elnätsföretag snabbt få ut samhällsviktig information till allmänheten och vi ser fram emot ett fint samarbete med Sveriges Radio där vi gemensamt kan förvalta och vidareutveckla kopplingen mellan våra system.

- Tack vare att vi kan bredda användningsområdet för SUSIE och därmed öka användningen av systemet står vi bättre rustade vid störningar.

159 elnätsföretag är med

Utvecklingen av SUSIE har, på Svenska Kraftnäts uppdrag, gjorts av SAAB med Ulf Jonsson som projektledare. Han har varit med längs hela resan med SUSIE sedan år 2002. I dagsläget finns 159 elnätsföretag i SUSIE. Han säger:

Ulf Jonssonsusiejpg

- Det är angeläget att alla elnätsföretag fräschar upp sina kunskaper runt SUSIE och att alla lämnar de tidigare OJJE-rutinerna. Åtminstone från och med 1 september.

Ulf Jonsson säger också:

- Under sommaren kommer en lathund som hjälp för användarna, det kommer i samverkan med Sveriges Radio även tas fram exempel på hur ett Casus-meddelande bör formuleras.

 

Källa: Svensk Energi