Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Störningsmeddelanden från SUSIE till Sveriges Radio


Elnätföretagen har nu möjligheten att rapportera störningar av intresse för kunderna till Sveriges Radio. Störningar rörande elavbrott, fjärrvärme, bredband och vatten & avlopp kan rapporteras via SUSIE. Rapporteringen från SUSIE sker via funktionen ”Störningsinformation till SR”

  Casus                     

Formulär i SUSIE för att rapportera störningar till Sveriges Radio.

För att Sveriges Radios system CASUS ska veta vilken lokalredaktion som ska hantera meddelandet är det viktigt att positionen för störningen anges. Detta görs genom att den blå markören i kartan placeras på den position som utgör centrum för störningen och att denna position namn ges.

 

Följande information vill Sveriges Radio veta

  • Vad har hänt?
  • Var? (plats/område)
  • Hur många berörs?
  • Hur länge beräknas händelsen pågå?
  • Vilka åtgärder vidtas?
  • Det är också viktigt att meddela när händelsen avslutas!
  • Uppgiftslämnaren! (ditt namn och kontaktuppgifter)
  • Någon annan vi borde kontakta i samma ärende?

 

Mer information om att skicka meddelanden till Sveriges Radio hittar du i SUSIE under menyn

Information|Dokument|Sveriges Radio|Lathund för störningsmeddelanden till SR

När en meddelande om en störning kommer in till Sveriges Radio är det alltid redaktionen som bestämmer vad som ska rapporteras ut till lyssnarna. De gör den journalistiska bedömningen.