Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Susie klarar allt fler uppgifter


 

Susie, Svenska kraftnäts webbaserade IT-system, framtaget för användarna vid storstörningar, är på frammarsch. Användning av systemet har ökat efter att det kompletterats med funktioner för hantering av tillfälliga stamnätsabonnemang.

 

Mats Lindblom, vakthavande ingenjör och tjänsteman inom beredskap inom Svenska kraftnät berättar:
Tidigare användes ett hemmasnickrat system i Excel för abonnemangshantering. Men antalet tillfälliga abonnemang ökade och det blev tillslut svårt att hålla reda på vilka som var godkända och vilka som inte var det.
Vi ville satsa på ett webbaserat system och visste att många redan hade tillgång till SUSIE. Sagt och gjort, det nya systemet togs i drift 1 januari 2016 och Mats Lindblom är nöjd med resultatet.

Lyckligtvis är storstörningar inom elleveransen inte så ofta förekommande. Men det faktum att funktioner för hantering av tillfälliga abonnemang har byggts in i systemet har haft en positiv effekt på den dagliga användningen. Susie har fått 24 nya organisationer som hanterar abonnemang, och det har tillkommit ungefär 120 nya användare fördeladet på dessa organisationer.

 

SAAB står för systemutvecklingen på uppdrag av Svenska kraftnät.
- Det har fungerat klockrent från allra första början. Jag tycker att SAAB med projektledare Ulf Jonsson i spetsen har gjort ett fantastiskt jobb, säger Mats Lindblom.
Vid samtal med Ulf Jonsson på Saab visar han sig också nöjd:
- Det här är en riktigt positiv utveckling av Susie som nu inte bara används i samband med storstörningar utan också till vardags i verksamheten. Det har vi länge önskat så det här banar väg för hanteringen av Susie vid storstörningar.


Dessutom närmar sig el- och telebranscherna varandra och samarbetar för att få tillgång till varandras störningsinformation, vilket blev verklighet strax efter årsskiftet. Detta är ett nytt och spännande arbete som pågått och Maria Linder som varit verksamhetsspecialist för Susie under tiden berättar:
- Nu är vi igång med samverkan med telekomsektorn! Vi har tidigare samarbetat under samverkansövningar men nu har vi fått önskemål från telekombranschen om att få tillgång till kartan som visar elstörningar. Våra branscher är ju ömsesidigt beroende av varandra och kommunikation är avgörande vid en större störning. Nu syns telekombranschens störningsinformation samt information från Trafikverket i en särskild flik i kartan, detta är en mycket bra utveckling i Susie!

 

Källa: Irene Vinkvist, ERA