Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Elsamverkansövningar 2018


För en robust elförsörjning i Sverige krävs en god förmåga till samverkan, ledning och prioritering vid en krissituation. En förutsättning för denna förmåga är att det finns en krisorganisation på plats som är utbildad och övad i de verktyg och arbetssätt som behövs för att hantera krisen. För elnätsföretagen är denna organisation Elsamverkan, och därför finansierar Svenska kraftnät årligen utbildning och övning för elsamverkansledningar och elnätsföretag inom elsamverkansorganisationen.

Inriktningen för övningarna 2018 är att elsamverkansledning (ESL) och elnätsföretag i respektive elsamverkansområde får öva tillsammans med målet att fortsätta utveckla sin förmåga och få god kunskap om ansvar och roller, arbetssätt och de stödverktyg som används inom elsamverkan.

Övningen genomförs i två delar med en kort kunskapshöjande del om inriktningen för elberedskapen samt innebörden av höjd beredskap och en övningsdel. Fokusområden under årets övning är

• Hantering av händelser vid scenario höjd beredskap
• Hantering med och utan Susie
• Prioritering av resurser vid fördelning

Inbjudan för respektive övning skickas ut av Energiföretagen.

Datum Område Plats
3 oktober ESL Syd Hotell Erikslund, Ängelholm
23 oktober ESL mellan Ellevio, Karlstad
30 oktober ESL Nedre Norrland Ellevio, Härjedalen
6 november ESL Väst Två skyttlar, Örby
8 november ESL Gävle-Dala Inte fastställt
20 november ESL Öst Inte fastställt
22 november  ESL Övre Norrland Åsele Värdshus, Åsele