Elsamverkansportalen

Tillbaka

Fortum Distribution bygger en ny mobil transformatorstation


Fortum Distribution bygger en ny mobil transformatorstation, döpt till Vargen.
Anläggningen blir den tredje i landet och ökar beredskapen och möjligheterna
att hantera haverier i ställverk och transformatorer i mellersta Sverige. Det
skriver Fortum i ett pressmeddelande i dag.

Fortum har under flera år tittat på möjligheten att bygga en mobil
transformatorstation. Det skulle ge Fortum, och andra elnätsbolag, möjligheten
att snabbt ersätta en befintlig station om den havererar eller behöver lagas.
Med hjälp av Svenska Kraftnät, som också är elberedskapsmyndighet, blir nu
projektet verklighet. I början av december gav Svenska Kraftnät klartecken för
att finansiera projektet med cirka 30 miljoner kronor

”Det här är ett viktigt steg för elförsörjningen i landet. Med Vargen kan vi
korta ner avbrottstiden avsevärt om det skulle bli ett större haveri. Vi på
Fortum kommer ansvara för Vargen, men andra elnätsbolag kan låna den om det behövs”, säger Per Bengtsson som är ansvarig på Fortum.