Elsamverkansportalen

Susie

SUSIE- webbinar

 

 Stina

 Titta på inspelningar av Webbinar.

Nu har alla planerade SUSIE webbinar genomförts. Det har erbjudits elva tillfällen och delatagandet har varit stort vid de flesta tillfällena. Över 100 personer från ca 50 elnätägare har deltagit vid utbildningstillfällena. Responsen från deltagarna har varit mycket positiv de tycker att utbildningsformen är bra och tidseffektiv.

Några röster från deltagarna:

  • Bra och intressant utbildning!
  • Tack för en jättebra utbildning!

Hur har utbildningen varit upplagd?

Utbildningen har varit uppdelad i tre pass och deltagarna har fritt kunnat välja vilka eller vilken del som de ville delta vid.

Pass 1: För dig som jobbar med lägesbilden. Här går vi igenom gränssnittet i systemet, menyn Aktuell lägesbild med fördjupning i karta, statusrappor, Information från SvK, Historik, dagboksinlägg och elkartan.

Pass 2: För dig som jobbar med information via SUSIE. Här går vi igenom blanketter om störning, lån av beredskapsmaterial, hur du skickar meddelanden via SUSIE eller hittar olika dokument i informationsmenyn.

Pass 3: Fördjupning resurser och resurshantering. Här går vi igenom hur du använder dig av resursdelen, antingen som en tillgång eller ett behov. Vi visar flöden och scenarion för dig som elnätsbolag men du får även en inblick hur det ser ut för elsamverkansledning när de ska tilldela resurser vid elsamverkan.

Hjälpmedel

Webbinaren har genomförts i konferensverktyget Adobe Connect. Det är ett verktyg för e-möten som kan användas för så väl webbinar med många åhörare som för arbetsmöten. I verktyget kan man:

  • kommunicera med andra deltagare via chatt, tal och video
  • visa dokument, presentationer eller filmer för övriga deltagare
  • dela ut sin skärm för övriga deltagare i mötet