Elsamverkansportalen

Kontaktperson Rakel

Tommy Winlöf, Svenska kraftnät

Telefon +46 10 475 88 03

E-post tommy.winlof@svk.se