Elsamverkansportalen

Kontaktpersoner SUSIE

Tommy Winlöf, Svenska kraftnät

Telefon +46 10 475 88 03

E-post tommy.winlof@svk.se

 

Mats Andersson, Energiföretagen Sverige

Telefon +46 910 76 14 80

E-post  mats.andersson@energiforetagen.se

 

Susie support, Combitech AB

Telefon +46 470 42 410

E-post susie@elsamverkan.se