Elsamverkansportalen

Bakgrund

Energiföretagen och medlemsföretagen har inrättat en storstörningsorganisation som kommer att bilda stommen i en ny kris och beredskapsorganisation.

Svenska Kraftnät har tillsammans med Energiföretagen och elnätsföretag tagit initiativ till att utveckla SUSIE (Samverkan under störningar inom elförsörjningen).

Systemet togs i bruk 1 oktober 2004 och utvecklas av Combitech AB, som även svarar för drift och support av systemet.